Je winkelmandje is leeg

Disclaimer

De koper en/of begunstigde van de cadeaubon kan Smart&co niet aansprakelijk stellen voor tekortkomingen en/of fouten begaan door de dienstverlener in de uitvoering van het arrangement. Dit geldt voor lichte, zware en opzettelijke fout. Smart&co staat ook niet in voor aanspraken dewelke kopers/begunstigde zouden kunnen laten gelden op basis van art. 1382 e.v. van het burgerlijk wetboek ten aanzien van de dienstverlener. Het Belgisch recht is van toepassing. Toepasselijke Rechtbank: Arrondissement Antwerpen.

Smart&Co verbindt aan een goede uitvoering van het arrangement. De eventuele vergoeding is evenwel beperkt tot de waarde van de cadeaubon. 

Smart&Co is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij deze schade werd veroorzaakt door grove schuld of opzet van Smart&Co. Smart&Co neemt voldoende voorzorgen opdat de beschikbare data voor de aanbiedingen overeenstemmen met de werkelijkheid. Uitzonderlijk is het echter mogelijk dat een aanbieding voor een bepaalde datum niet langer beschikbaar is. In dit geval zal Smart&Co je zo spoedig mogelijk informeren en heb je de mogelijkheid je boeking zonder kosten te annuleren. In geen geval kan Smart&Co aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van een aanbieding op een bepaalde datum. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van boekingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Smart&Co, is Smart&Co niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Smart&Co.

ALLE ACTIVITEITEN

Lijstweergave

Sluiten
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies. Sluit deze melding
Sluiten

Vul hier jouw e-mail in om op de hoogte gebracht te worden wanneer de Bongo #BONGO# terug beschikbaar is.